Προσωπικό Υπηρεσίας

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1 ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΕΡΟΠΗ Π.Ε. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2251040500 (εσ.12) mfragkou@culture.gr  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
             
             
2 ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Τ.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 2251040500 (εσ.25) ekontellis@culture.gr
3 ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ Π.Ε. ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2251040500 (εσ.32) atsagkaraki@culture.gr
4 ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Δ.Ε ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ 2251040500 (εσ.26) egiannakas@culture.gr
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
5 ΣΤΕΡΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2251040500 (εσ.13) gsterianos@culture.gr
             
6 ΣΓΟΥΡΕΛΛΗ ΕΛΕΝΗ Τ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2251040500 (εσ.27) esgourelli@culture.gr
7 ΖΕΪΜΠΕΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Τ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2251040500 (εσ.28) vzeimbeki@culture.gr
8 ΚΟΝΤΑΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Τ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2251040500 (εσ.13) dkontara@culture.gr
9 ΣΑΒΕΛΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 2251040500 (εσ.11) dsavelli@culture.gr
10 ΑΜΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 2251040500 (εσ.33) nampoulos@culture.gr
11 ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 2251040500 (εσ.29) emaniatopoulou@culture.gr
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
             
             
             
ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
12 ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Υ.Ε ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2251040500