Προθεσμία υποβολής προκήρυξης ΣΟΧ 1/2023 της ΥΝΜΤΕΒΑ

By Editor, Τρί, 05/30/2023 - 10:00
Προκηρύξεις
Προκηρύξεις Προσωπικού
/sites/default/files/2023-05/%CE%94%CE%99%CE%91%CE%92%CE%99%CE%92%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%9C%CE%99%CE%91%CE%A3.pdf.pdf
ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ.pdf.pdf