ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΝΜΤΕΒΑ» ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΝΜΤΕΒΑ

By Editor, Δευ, 11/06/2023 - 14:31
Προκηρύξεις
Προκηρύξεις Προσωπικού
/sites/default/files/2023-11/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%9A%CE%97%CE%A1%CE%A5%CE%9E%CE%97%20%CE%99%CE%94%CE%9F%CE%A7%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%A9%CE%A0%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5.pdf.pdf
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΔΟΧ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.pdf.pdf