ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: «ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΗΣ Π.Β.Α.

By Editor, Πέμ, 06/01/2023 - 11:56
Προκηρύξεις
Προκηρύξεις Προσωπικού
/sites/default/files/2023-06/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%9A%CE%97%CE%A1%CE%A5%CE%9E%CE%97%20%CE%95%CE%A3%CE%A0%CE%91%20%CE%91%CE%A1%CE%A7%CE%99%CE%A4%CE%95%CE%9A%CE%A4%CE%9F%CE%9D%CE%91%20%CE%9C%CE%97%CE%A7%CE%91%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5%20%CE%A4%CE%95%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%9F.pdf.pdf
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΣΠΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΛΙΚΟ.pdf.pdf