ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΣΗΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΟΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΣΤΗ ΒΡΙΣΑ ΛΕΣΒΟΥ»

By Editor, Τετ, 08/03/2022 - 13:34
Προκηρύξεις
Προκηρύξεις Προσωπικού
/sites/default/files/2022-08/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%9A%CE%97%CE%A1%CE%A5%CE%9E%CE%97%20%CE%99%CE%94%CE%9F%CE%A7%20%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5%20%CE%9C%CE%97%CE%A7%CE%91%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5.doc
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΔΟΧ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ.doc