ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΝΜΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΒΛΑΒΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ

By Editor, Τρί, 06/14/2022 - 12:48
Προκηρύξεις
Προκηρύξεις Προσωπικού
/sites/default/files/2022-06/%CE%9D%CE%95%CE%91%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%9A%CE%97%CE%A1%CE%A5%CE%9E%CE%97%20%CE%99%CE%94%CE%9F%CE%A7%20%CE%A3%CE%91%CE%9C%CE%9F%CE%A3%202.pdf.pdf
ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΔΟΧ ΣΑΜΟΣ 2.pdf.pdf