ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΑΡΣΗΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕA ΜΝΗΜΕΙΑ ΣΤΗ ΒΡΙΣΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΛΩΜΑΡΙ ΛΕ

By Editor, 22 Ιούνιος, 2021
Προκηρύξεις
Προκηρύξεις Προσωπικού
/sites/default/files/2021-06/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%9A%CE%97%CE%A1%CE%A5%CE%9E%CE%97%20%CE%99%CE%94%CE%9F%CE%A7%20%CE%9C%CE%97%CE%A7%CE%91%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D.pdf_0.pdf
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΔΟΧ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.pdf.pdf