ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ 2/2022 ΦΥΛΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

By Editor, Πέμ, 12/08/2022 - 13:23
Προκηρύξεις
Προκηρύξεις Προσωπικού
/sites/default/files/2022-12/%CE%A0%CE%99%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%91%CE%A3%20%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%97%CE%A3%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%92%CE%91%CE%98%CE%9C%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%91%CE%A3.%20pdf.pdf
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ. pdf.pdf