ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2 / 2023 για την πρόσληψη ημερήσιου φυλακτικού προσωπικού στον Άγιο Ευστράτιο με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

By Editor, Δευ, 11/06/2023 - 14:34
Προκηρύξεις
Προκηρύξεις Προσωπικού
/sites/default/files/2023-11/%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%A3%CE%97%20%CE%A3%CE%9F%CE%A7%202-2023%20%CE%95%CE%93%CE%9A%CE%95%CE%9A%CE%A1%CE%99%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%97%20%CE%91%CE%A0%CE%9F%20%CE%91%CE%A3%CE%95%CE%A0.pdf.pdf
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2-2023 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΠΟ ΑΣΕΠ.pdf.pdf