Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2024 για την πρόσληψη φυλακτικού προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στον Άγιο Ευστράτιο Λέσβου

By Editor, Τετ, 04/10/2024 - 13:41
Προκηρύξεις
Προκηρύξεις Προσωπικού
/sites/default/files/2024-04/%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%A3%CE%97%20%CE%A3%CE%9F%CE%A7%201-2024%20%CE%95%CE%93%CE%9A%CE%95%CE%9A%CE%A1%CE%99%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%97%20%CE%91%CE%A0%CE%9F%20%CE%91%CE%A3%CE%95%CE%A0.pdf
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1-2024 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΠΟ ΑΣΕΠ.pdf