Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2023 για την πρόσληψη φυλακτικού προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στον Άγιο Ευστράτιο Λέσβου

By Editor, Τρί, 04/25/2023 - 13:26
Προκηρύξεις
Προκηρύξεις Προσωπικού
/sites/default/files/2023-04/%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%A3%CE%97%20%CE%A3%CE%9F%CE%A7%201-2023%20%CE%91%CE%A0%CE%9F%20%CE%91%CE%A3%CE%95%CE%A0.%20pdf.pdf
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1-2023 ΑΠΟ ΑΣΕΠ. pdf.pdf