ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 /2022 για την πρόσληψη φυλακτικού προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο Μουσείο Δημοκρατίας στον Άγιο Ευστράτιο

By Editor, Τετ, 05/18/2022 - 10:49
Προκηρύξεις
Προκηρύξεις Προσωπικού
/sites/default/files/2022-05/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%9A%CE%97%CE%A1%CE%A5%CE%9E%CE%97%20%CE%A3%CE%9F%CE%A7%201-2022.pdf.pdf
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΟΧ 1-2022.pdf.pdf